Remont łazienki dofinansowany z PFRON – komu i na jakach warunkach przysługuje?

remont łazienki Warszawa
przykładowa aranżacja remontu łazienki

Osoba niepełnosprawna z ograniczeniami ruchowymi wymaga odpowiednio przygotowanej przestrzeni do życia. Zazwyczaj najwięcej barier architektonicznych można napotkać w łazience. Wiąże się to z koniecznością kapitalnego remontu łazienki. W tym przypadku możemy liczyć na dofinansowanie.

Komu przysługuje dofinansowanie na remont łazienki?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. określa rodzaje zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. A także art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy o rehabilitacji określają szczegółowo warunki i kryteria dofinansowania likwidacji tzw. barier architektonicznych. Wyczytać można, że podstawowym kryterium jest obowiązek posiadania orzeczenia o niepełnosprawności i ewentualne orzeczenia pozostałych członków rodziny o niepełnosprawności. Ponadto w orzeczeniu musi się znaleźć dokument będący podstawą prawną do zameldowania w lokalu, w którym ma zostać przeprowadzony remont łazienki.

Więcej szczegółów można znaleźć na stornie PFRON.

Likwidacja barier architektonicznych – o co chodzi?

Bariera architektoniczna czyli fizyczna przeszkoda ograniczająca osobie niepełnosprawnej możliwość swobodnego funkcjonowania w naszym przypadku to np:

  • zbyt wąskie ościeża drzwiowe utrudniające swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim,
  • wysokie progi, stopnie utrudniające przejście,
  • brak uchwytów,
  • zbyt nisko zamontowana umywalka przeszkadzająca w wygodnym korzystaniu,
  • śliska podłoga,
  • wysoka wanna itp.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Najczęściej wnioski składa się w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej lub Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie właściwych dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wnioski są rozpatrywane w miarę posiadanych przez MOPRy/PCPRy środków finansowych, według ustalonej kolejności (liczy się też kolejności złożenia wniosku).

W jakiej kwocie zwrot za remont łazienki?

Podejmując się remontu łazienki, musimy się liczyć z tym, że maksymalnie otrzymamy zwrot 80 procent kosztów poniesionych w związku z remontem. Pozostałe 20 procent musimy zapłacić z własnych środków. Pamiętać jednak należy, że wsparcie zazwyczaj nie jest na cały zakres prac. Np. przy kompleksowym remoncie łazienki finansowana jest wymiana podłogi (płytki antypoślizgowe). W przypadku wymiany wanny lub brodzika, zwrócone zostaną koszty robocizny oraz materiałów w kwocie 80 procent. Natomiast wszystkie dodatkowe prace, takie jak sufit podwieszany czy dodatkowe płytki poza strefą prysznicową i podłogą, muszą być finansowane już z własnej kieszeni.

Ważne!

PFRON nie zwraca nakładu środków na remont, który wykonaliśmy bez wcześniejszego pozytywnego rozpatrzenia wniosku i podpisanej umowy o dofinansowanie. Dlatego warto z remontem wstrzymać się do czasu otrzymania decyzji o zwrocie części środków za remont.

Podpisując umowę o dofinansowanie zostanie wyznaczony nam dokładny termin, w którym remont musi zostać wykonany. Po zakończeniu prac odwiedzi nas pracownik PFRON, w celu kontroli i przeprowadzenia wizji lokalnej. Po pozytywnym zatwierdzeniu prac, w ciągu kilkunastu zostaną nam zwrócone środki przewidziane w umowie z PFRON na likwidację barier architektonicznych łazienki.

Przed remontem łazienki przeczytaj też: Jak urządzić małą łazienkę?

4 thoughts on “Remont łazienki dofinansowany z PFRON – komu i na jakach warunkach przysługuje?

  1. Mi przyznali 15800 a remont wyniósł mnie ponad 22 tysiące. Łazienka taka mała jak w bloku. Kibla nie finansują oraz musisz przez 5 lat mieć szmatę na drążku, bo są nagle kontrole. I będziesz musiał oddać dofinansowanie. Nie może być kabiny, czy walk-in. Musi być wykonawca, co posiada działalność.

  2. Zgłosiłam remont łazienki wc z tytułu likwidacji barier architektonicznych remont wykonałam prędzej przed wizją a musiałam tak postąpić z uwagi na termin firmy który wyznaczył mi na lipiec nie mogłam tyle czekać z uwagi na moją chorobę zwyrodnienie barków i mam już drugie skierowanie do szpitala czy mam jakąś szansę na dofinansowanie do kabiny już nie daję rady wyciągnąć córki z wanny

    • Pani Ireno może być problem z uzyskaniem dofinansowania. Wykonała Pani remont na własną rękę. PFRON wymaga umowy z firmą która wykonywała remont. Proszę się kontaktować ze swoim opiekunem sprawy z PFRON w celu wyjaśnienia sprawy. Życzę powodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *