Dobór średnicy peszla, rur do przewodów

Aby wykonać instalację w rurach  należy odpowiednio dobrać ich średnicę w zależności od ilości przewodów w rurach. W doborze pomoże nam poniższa tabela. Dotyczy ona przewodów typu DY i LY, czyli przewodów o okrągłym kształcie.

Przekrój żył przewodów mm²

Liczba przewodów w rurze

1

2

3

4

5

Minimalna średnica rury [mm]

1,5

11

11

11

11

13,5

2,5

11

11

13,5

13,5

16

4

11

13,5

16

16

16

6

11

16

16

16

23

10

13,5

23

23

23

23

16

13,5

23

23

23

29

25

16

29

29

29

36

35

23

29

29

36

36

50

23

36

36

36

48

70

23

48

48

48

48

Przykład:

Dla trzech przewodów typu YDY 2*2,5 zastosujemy rurę minimum 13,5mm.