Wycena PFRON, wycena remontu do PRFON

PFRON to oczywiście skrót od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Polsce. Fundusz zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych w różnych obszarach. W tym także w zakresie prac remontowych i adaptacji budynków pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Może to być np. likwidacja barier architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej.

Aby uzyskać dofinansowanie na wykonanie remont łazienki od PFRON, ważne jest przedstawienie dokładnej i profesjonalnej wyceny kosztów tych usług. Wycena powinna być bardzo przejrzysta, szczegółowa i zgodna z rzeczywistymi potrzebami adaptacyjnymi osoby niepełnosprawnej.

Warto pamiętać, że kwota dofinansowania z PFRON do remontu łazienki lub innych pomieszczeń nie może przekroczyć 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia; w 2023r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło około 7000zł. Zatem kwota dofinansowania nie może być większa niż około 105 000zł. Kwota dofinansowania z PFRON do nie może też przekroczyć 95% wartości całej inwestycji.

Zorientuj się w ofercie PFRON: Sprawdź jakie aktualnie programy oferuje PRFON lub środki finansowe na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Informacje te można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej PFRON lub poprzez kontakt z lokalnym biurem funduszu lub z infolinią pod numerem 22 581 84 10.

Kiedy znajdziesz interesujący Cię program skontaktuj się z najbliższym oddziałem PFRON i zapytaj o możliwość uzyskania dofinansowania na usługę remontu. Pracownik PFRON udzieli Ci informacji na temat dostępnych programów i procedur ubiegania się o środki.

W zależności od programu, wymagane będą różne dokumenty. Konieczne będzie między innymi przygotowanie przez firmę która wykona pracę remontowe wykonanie kosztorysu, wyceny do PFRON. W wycenie wymagane będzie wypisanie poszczególnych materiałów remontowych i wykończeniowych. Uwzględnij wszystkie przeróbki hydrauliczne, elektryczne. Stwórz listę poszczególnych usług remontowych. Nie zapomnij również o kosztach pośrednich takich jak wywóz i utylizacja śmieci i gruzu poremontowego. Zakup i transport materiałów również musi się znaleźć w wycenie. Kompletną dokumentację zgodnie z wymaganiami PFRON złóż wraz z wypełnionym wnioskiem.

Po złożeniu wniosku wyczekuj na decyzję ze strony PFRON odnośnie do przyznania dofinansowania. Proces i czas oczekiwania może różnić się w zależności od programu i aktualnych procedur.

Możesz skorzystać z usługi naszej firmy w celu sporządzenia kosztorysu do PFRON w Warszawie klikając na zakładkę KONTAKT.