Wycena PFRON, wycena remontu do PRFON

PFRON to oczywiście skrót od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Polsce. Fundusz zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych w różnych obszarach. W tym także w zakresie prac remontowych i adaptacji budynków pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Może to być np. likwidacja barier architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej.

Aby uzyskać dofinansowanie na wykonanie remont łazienki od PFRON, ważne jest przedstawienie dokładnej i profesjonalnej wyceny kosztów tych usług. Wycena powinna być bardzo przejrzysta, szczegółowa i zgodna z rzeczywistymi potrzebami adaptacyjnymi osoby niepełnosprawnej.

Warto pamiętać, że kwota dofinansowania z PFRON do remontu łazienki lub innych pomieszczeń nie może przekroczyć 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia; w 2023r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło około 7000zł. Zatem kwota dofinansowania nie może być większa niż około 105 000zł. Kwota dofinansowania z PFRON do nie może też przekroczyć 95% wartości całej inwestycji.

Zorientuj się w ofercie PFRON: Sprawdź jakie aktualnie programy oferuje PRFON lub środki finansowe na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Informacje te można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej PFRON lub poprzez kontakt z lokalnym biurem funduszu lub z infolinią pod numerem 22 581 84 10.

Kiedy znajdziesz interesujący Cię program skontaktuj się z najbliższym oddziałem PFRON i zapytaj o możliwość uzyskania dofinansowania na usługę remontu. Pracownik PFRON udzieli Ci informacji na temat dostępnych programów i procedur ubiegania się o środki.

W zależności od programu, wymagane będą różne dokumenty. Konieczne będzie między innymi przygotowanie przez firmę która wykona pracę remontowe wykonanie kosztorysu, wyceny do PFRON. W wycenie wymagane będzie wypisanie poszczególnych materiałów remontowych i wykończeniowych. Uwzględnij wszystkie przeróbki hydrauliczne, elektryczne. Stwórz listę poszczególnych usług remontowych. Nie zapomnij również o kosztach pośrednich takich jak wywóz i utylizacja śmieci i gruzu poremontowego. Zakup i transport materiałów również musi się znaleźć w wycenie. Kompletną dokumentację zgodnie z wymaganiami PFRON złóż wraz z wypełnionym wnioskiem.

Po złożeniu wniosku wyczekuj na decyzję ze strony PFRON odnośnie do przyznania dofinansowania. Proces i czas oczekiwania może różnić się w zależności od programu i aktualnych procedur.

Możesz skorzystać z usługi naszej firmy w celu sporządzenia kosztorysu do PFRON w Warszawie klikając na zakładkę KONTAKT.

Kosztorys wycena po zalaniu mieszkania, domu

kosztorys zalania mieszkania

Kosztorys po zalaniu mieszkania lub domu, powinien zostać przedstawiony firmie ubezpieczeniowej w celu wypłaty odszkodowania z polisy OC. Kosztorys musi być rzetelny i dokładny, winien zawierać zestawienie szkód, strat i kosztów naprawy, które powstały w wyniku zalania. Koniecznie ważne jest, aby kosztorys zawierał wszystkie istotne informacje i dokumentację fotograficzną lub wideo pokazującą wszystkie uszkodzenia powstałe na skutek zalania. Przedstawiam listę elementów, które powinny znaleźć się odpowiednio sporządzonym kosztorysie, w ramach ubiegania się od wypłatę odszkodowania.

 • Dokumentacja zdjęcia lub video: Fotograficzne lub w formie filmu przedstawienie uszkodzeń i ich stopień zniszczenia. Ważne, aby uwiecznić jak najwięcej szczegółów i detali, aby ubezpieczyciel mógł lepiej ocenić sytuację i zakres zniszczeń,
 • Opis wydarzenia: Szczegółowe i klarowne wyjaśnienie, tego co się zdarzyło oraz jakie było źródło zalania. Podaj datę zalania oraz podaj pierwsze oznaki zalania,
 • Lista zniszczeń/uszkodzeń: Napisz szczegółową listę pozycji, które uległy uszkodzeniu. Mogą to być np. meble, zalane lampy, sprzęty AGD i RTV, podłogi, ściany, sufit, instalacje elektryczne, hydrauliczne , elementy elewacji itp.,
 • Opis szkód: Dla każdej szkody, podaj jej dokładny opis, co konkretnie zostało uszkodzone oraz jaki jest poziom uszkodzenia. np. uszkodzona szafa może mieć zalane tylko „fronty”, a może być to całkowite zniszczenie wymagające wymiany całej szafy,
 • Podaj koszty naprawy lub wymiany: Przy każdej pozycji określ budżet naprawy lub ewentualnej wymiany. Warto bazować na wycenach od specjalistów lub na specjalnych cennikach usługodawców. Możesz skorzystać z naszej firmy w celu sporządzenia kosztorysu zalania mieszkania w Warszawie klikając na zakładkę KONTAKT,
 • Uwzględnij koszty dodatkowe: Jeśli zalanie spowodowało inne straty lub poniosłeś koszty, takie jak koszty wynajęcia mieszkania lub pokoju w hotelu, koszty osuszenia mieszkania, zapisz koniecznie to w kosztorysie,
 • Transport i wnoszenie materiałów: Pamiętaj, że kupując meble, towary do naprawy zalania czy też sprzęty RTV i AGD często dodatkowo płatne jest wnoszenie i transport. Te koszty też powinieneś uwzględnić,
 • Cenniki lokalnych usługodawców: Gdy masz już wycenę od profesjonalnych firm zajmujących się naprawami czy remontami, dołącz je do kosztorysu,
 • Termin napraw: Kiedy już znasz termin wykonania remontu i naprawy poszczególnych elementów, warto to uwzględnić, tak by ubezpieczyciel znał czas jaki jest potrzebny na cały proces napraw,
 • Dane kontaktowe: Podaj koniecznie numer swojej polisy ubezpieczeniowej oraz swoje dane teleadresowe tak aby ubezpieczyciel mógł łatwo się z Tobą skontaktować,
 • Podpis: Na koniec umieść datę oraz swój podpis,

Sprawdź nas i poznaj opinie o najlepszej firme remontowej w Warszawie!

Obowiązkowe pomiary instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym to jeden z ważniejszych elementów, które muszą być starannie zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami bezpieczeństwa. Jednak samo wykonanie instalacji to nie wszystko – należy także wykonać pomiary, które pozwolą na sprawdzenie, czy instalacja spełnia wymagania bezpieczeństwa i jest w pełni funkcjonalna. W tym artykule omówimy, jakie są obowiązkowe pomiary instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym. Dowiemy się co powinno znaleźć się w protokole odbioru instalacji oraz jaki jest koszt takiego pomiaru w Warszawie.

Obowiązkowe pomiary instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym

Przepisy określają, że każda nowa lub zmodernizowana instalacja elektryczna w budynku musi być poddana pomiarom. Pomiar ten musi zostać wykonany przez uprawnionego elektryka, który będzie miał odpowiedni sprzęt pomiarowy. Przy pomiarze ważne jest, aby były one wykonywane z zasilaniem, aby nie pominąć układów, które powinny być sprawdzone pod obciążeniem.

Do obowiązkowych pomiarów należą:

 • Pomiar oporu uziemienia,
 • Pomiar rezystancji izolacji,
 • Pomiar napięcia znamionowego,
 • Sprawdzenie działania różnicowoprądowego urządzenia ochronnego,
 • Sprawdzenie poprawności działania automatycznych wyłączników nadprądowych.

Protokół odbioru instalacji elektrycznej

Protokół odbioru instalacji elektrycznej powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące stanu technicznego instalacji oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa. W protokole powinny znaleźć się m.in. następujące informacje:

 • dane o wykonawcy instalacji,
 • dane o właścicielu nieruchomości,
 • opis wykonanych prac,
 • informacje o zastosowanych materiałach i urządzeniach,
 • wyniki pomiarów oraz ich interpretacja,
 • zalecenia dotyczące ewentualnych napraw lub modernizacji.

Koszt takiego pomiaru może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak stopień skomplikowania instalacji, powierzchnia nieruchomości, lokalizacja, ilość punktów odbiorczych, czy rodzaj budynku (np. mieszkalny, przemysłowy). Z tego powodu nie jest możliwe podanie jednoznacznej odpowiedzi na temat kosztów pomiaru w Warszawie. Zalecam skontaktować się z Naszą firmą klikając zakładkę KONTAKT.

Co ile przegląd instalacji elektrycznej?

Okresowość obowiązkowych pomiarów instalacji elektrycznej jest regulowana przez przepisy prawa budowlanego. Zgodnie z nimi, instalacje elektryczne powinny być poddawane pomiarom i badaniom co najmniej raz na 5 lat.

Dlatego warto pamiętać, że okres 5 lat to minimalny wymagany czas między kolejnymi pomiarami. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania instalacji elektrycznej może być konieczne przeprowadzenie pomiarów częściej. Szczególnie ważne jest to w przypadku starszych instalacji lub w przypadku większych obciążeń, jakie na niej pracują. W takim przypadku warto skonsultować się z uprawnionym specjalistą, który doradzi, jak często powinny być wykonywane pomiary w konkretnym przypadku.

Na jakiej wysokości urządzenia sanitarne, baterie? Vademecum

Dziś zajmiemy swysokosc urzadzenię tematem wysokości urządzeń sanitarnych jak i wysokości punktów hydraulicznych i nie tylko. Pomocne wymiary te są przy planowaniu naszej łazienki, kuchni. 

Wysokość montażu dla umywalki to 75-85 cm (dla osób niepełnosprawnych około 80 cm) licząc od podłogi do krawędzi górnej umywalki.

Baterie umywalkową montuje się na wysokości 25-35cm od krawędzi górnej umywalki, czyli około 100-120cm od podłogi.

Miskę ustępową (WC podwieszane) montujemy na wysokości 40-42 cm (dla osób niepełnosprawnych – 46 cm);

Pisuar powinien być montowany na wysokości 65cm od podłogi.

Uchwyty dla osób niepełnosprawnych montujemy na wysokości 85 cm.

Na wysokości 110-130cm nad podłogą zamontujemy baterie prysznicową , natomiast główkę prysznica na wysokości 180cm.

Baterie wannową umieścimy na wysokości 10-18cm od górnej krawędzi wanny. Otwory do zimnej i ciepłej wody powinny być w odległości około 15cm – zawsze przy montażu baterii mamy możliwość 2cm regulacji dzięki zastosowaniu łączników mimośrodowych.

Punkty instalacji wodnej do umywalki umieścimy na wysokości 60-65cm nad podłogą.

Odpływ wody z pralki powinien być na wysokości minimum 60cm, jednak standardowo montuje się na wysokości 70-80cm.

Podejście kanalizacyjne dla zlewozmywaka to 45cm od gotowej posadzki, podejście pod umywalkę 55cm.

Od niedawna przepisy mówią iż włączniki do oświetlenia montujemy na wysokości  około 105cm od podłogi, jest to sporo niżej niż z reguły aktualne włączniki są w naszych mieszkaniach. Przepis ten powstał choćby dlatego, by w razie naszego upadku na podłogę była możliwość zapalenia światła z podłogi.

Kuchenka gazowa pod oknem?

Przepisy zawarkuchenka gazowate w: Dzienniku Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – mówią:

 

Rozdział 7 § 173. 1. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:

(…) 3) kuchnie i kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia,
licząc w rzucie poziomym. (…)

Zatem w świetle przepisów – nie można instalować kuchenki pod oknem w odległości mniejszej niż 0,5m.
Przepis ten istnieje ponieważ  istnieje niebezpieczeństwo związane z niekontrolowanym „zdmuchnięciem” płomienia przez  ruch powietrza, czyli ogień nam gaśnie, my tego możemy nie zauważyć i gaz się ulatnia. A poza tym gdy słońce świeci na kuchenkę ciężko zobaczyć czy ogień się pali czy też nie.

Alternatywą może być kuchenka gazowa z płytą szklaną pod którą znajdują się palniki gazowe. Cena jest dość wysoka jednak zużywa sporo mniej gazu aniżeli tradycyjna. Kuchenkę taką oferuje np. firma Amica model to Prometeusz.

Cały akt prawny do pobrania.