Kuchenka gazowa pod oknem?

Przepisy zawarkuchenka gazowate w: Dzienniku Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – mówią:

 

Rozdział 7 § 173. 1. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:

(…) 3) kuchnie i kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia,
licząc w rzucie poziomym. (…)

Zatem w świetle przepisów – nie można instalować kuchenki pod oknem w odległości mniejszej niż 0,5m.
Przepis ten istnieje ponieważ  istnieje niebezpieczeństwo związane z niekontrolowanym „zdmuchnięciem” płomienia przez  ruch powietrza, czyli ogień nam gaśnie, my tego możemy nie zauważyć i gaz się ulatnia. A poza tym gdy słońce świeci na kuchenkę ciężko zobaczyć czy ogień się pali czy też nie.

Alternatywą może być kuchenka gazowa z płytą szklaną pod którą znajdują się palniki gazowe. Cena jest dość wysoka jednak zużywa sporo mniej gazu aniżeli tradycyjna. Kuchenkę taką oferuje np. firma Amica model to Prometeusz.

Cały akt prawny do pobrania.